Mikä on doula?

Doula on synnytystukihenkilö, joka tarjoaa henkistä, fyysistä ja tiedollista tukea synnyttäjälle sekä mahdolliselle puolisolle tai muulle tukihenkilölle. Tukea tarjotaan asiakkaan toiveiden mukaisesti odotusaikana, synnytyksessä ja synnytyksen jälkeen. Doula voi tukea mm. tarjoamalla erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitysvaihtoehtoja, auttaa synnyttäjää luottamaan kehoonsa ja saavuttamaan synnytysrauhan, kannustaa ja ohjaa tukihenkilöä tukemaan synnyttäjää sekä auttaa synnyttäjää toteuttamaan synnytystoiveita niiltä osin kuin synnyttäjä haluaa ja on mahdollista.

Doula ei tee päätöksiä asiakkaan puolesta. Doula ei tee lääketieteellisiä toimenpiteitä eikä diagnosoi. Hän ei ole vastuussa synnytyksen kulusta eikä synnyttäjän ja vauvan hyvinvoinnista. Doula toimii kunnioittavasti kaikkia asiakkaita, doulia sekä muita ammattilaisia kohtaan. Doula säilyttää luottamuksellisuuden suhteen aikana sekä sen jälkeen.

Olen Suomen doulat ry:n jäsen ja hyväksynyt yhdistyksen laatiman doulan toimenkuvan ja  yhdenvertaisuuslausekkeen sekä sitoutunut toimimaan näiden mukaisesti. Toimenkuvaan sekä yhdenvertaisuuslausekkeeseen pääset tutustumaan https://www.suomendoulat.fi 

Doulana olen lämmin ja lempeä. Olen helposti lähestyttävä, toiveet huomioon ottava. Kuuntelen sinua ja perhettäsi sekä kunnioitan toiveitanne. Pyrin oppimaan ja opiskelemaan uutta ja pitämään taitojani yllä. Tarpeen vaatiessa osaan olla myös jämäkkä. 

Olen ollut mukana sekä alatie- että sektiosynnytyksissä. Kotisynnytyksistä minulla ei ole kokemusta, mutta olen valmis myös tälle kokemukselle. Toimin doulana TYKS Majakkasairaalassa sekä kotisynnytyksissä Varsinais- Suomen alueella. 

Doulana olen tutustunut moniin erilaisiin perheisiin. Olen doulannut ydinperheitä, sateenkaariperheitä, yksinodottajia sekä itsellisiä odottajia. Olen työskennellyt yhteistyössä usean sairaalan ammattilaisen kanssa, muistaen kuitenkin toimivani perheen palkkaamana.

Yritykseni on syntynyt haaveesta, toiveesta, unelmasta. Se on syntynyt neljän oman ja kahdentoista ensimmäisen doulavauvan kunniaksi. Ilman näitä ihmeitä ei olisi myöskään yritystäni!